Jak postavit hříště na beach

14.05.2016 08:09
Pro zájemce o plážový volejbal, kteří by si chtěli vybudovat své vlastní hřiště (správně se odborně nazývá rete) je tu návod jak na to. Ve srovnání se zázemím pro jiné sportovní disciplíny je sice jeho výstavba relativně jednoduchá, ale má i svá úskalí. Pokud má kurt splňovat parametry požadované současnými oficiálními pravidly, je nutné počítat s poměrně velkým prostorem.
 
K rozměrům samotného hřiště, které jsou stanoveny na 8×16 m je nutné přidat i prostor kolem něj za ohraničovacími čárami („lajnami“). Jako minimum je doporučováno aspoň 3 m za zadními okraji hřiště a 2 m na bocích, za optimální rozumné rozměry lze však pokládat aspoň 5 m navrch na zadních a 4 m navíc na bočních okrajích. Na větších hřištích se totiž v případě potřeby dají pořádat i turnaje. Výsledek by měla být plocha aspoň 22×12 m, v optimálním případě pak 26×12 m. Dalším důležitým, ale často podceňovaným faktorem je poloha tohoto prostoru – ideální je orientace hřiště tak, aby jeho osa byly orientována ve směru sever-jih, takže slunce bude svítit spravedlivě na celý kurt.
 
Pokud je takovýto prostor k dispozici, dá se na něm beachvolejbalový ráj vystavět. Jako první krok se na prostoru vybraném pro vlastní hřiště odebere svrchní vrstva zeminy zhruba do hloubky 1 metru (aspoň 80–90cm). Na tuto plochu se pak naveze speciální plnivo zvané makadam frakce 90 – 120 mm (tedy velikosti hrudek), kterým se vyplní celá plocha kurtu až do výšky 40 – 50cm hrubý makadam frakce 90–120 mm. Tato vrstva má důležitou funkci – slouží pro odvod vody z pískové vrstvy a nevyplácí se ji zanedbat. Na makadam položíme geotextílii, která jej oddělí od písku, který se naveze na textilii v takové vrstvě, aby zarovnala hřiště s okolním terénem. K těmto účelům vyhoví i textilie používaná na stavbách silnic a železnic.
 
Propíraný jemný křemičitý písek – zrnitosti 1/4 mm, volně ložený. Tloušťka pískové vrstvy je cca 30 cm.
Geotextilie
Zemní pláň upravená tak, aby odpovídala předpokládanému sklonu povrchu se spádem od 0,8 do 1,0%. Spád nesmí přesáhnou délky 40 m. Zemní pláň se nesmí v žádném případě odchýlit od jmenovité výšky celkové mocnosti konstrukce o více jak 10%, nejvíce však 30 mm. Musí být zhutněná, povrchově upravená tak, že je zaručeno její bezvadné odvodnění.
Alternativou je vícevrstvá struktura, kdy první (základní) složku tvoří podkladová vrstva – hrubý štěrk 10 – 15 cm, na něm je navezena další tenká 1 – 2 cm vrstva jemného štěrku a na ní pak položena geotextilie. Na tu se nasype písková povrchová vrstva do úrovně povrchu terénu.
 
Ve vzdálenosti 2 m od bočních lajn na středové ose hřiště vyhloubíme u okrajů hřiště dvě úzké jámy, 1 m hluboké od dolní části skrývky, do kterých budou zapuštěny a zabetonovány dvě trubky pro kůly sloužící k upevnění sítě. Horní hrana trubek o průměru 8 – 15 cm by měla sahat do úrovně nasypaného makadamu. Pozor, na to, aby vnitřní průměr těchto trubek byl o 5 mm větší, než vnější průměr kůlů, které do nich budou usazovány, což kromě snazší manipulace s nimi umožňuje i přestavbu kurtu na hřiště pro plážový fotbal nebo házenou.
 
Kůly pro upevnění sítě musí mít délku 335–365 cm (50–80 cm ve vodící objímce, 40 cm písek, 240cm výška sítě, 5 cm rezerva), a ve výšce 50–80cm musí být vybaveny zarážkami nebo prstenci, o které se zachytí, aby nad zemí vyčnívaly v požadované výšce.
 
Po ztuhnutí betonu s osazenými trubkami se na makadamový základ položí geotextilie, nebo stavební látka, která ho oddělí od písku a zabrání prolínání a „propadání“ pískového povrchu do štěrbin mezi hrubou základovou vrstvou. Na ni lze už navézt písek, kterým se vyplní plocha hřiště na úroveň terénu.
 
I když řada kurtů je vybavena jen nataženými stuhami zastupujícími lajny, pro lepší vzhled i jako ochranu proti prorůstání plevele je vhodnější osadit obvod hřiště chodníkovými obrubníky, zasazenými v jedné rovině s pískem a na druhé straně rovněž stejně výškově shodné s rostlým terénem. Písek je nejlépe použít jemný tzv. sklářský nebo říční, o malé zrnitosti (0,31 – 0,33).
 
Odkud písek:
www.pisky.cz, kvalitní písek pro beachová hřiště
www.kamenivo.cz, kompletní seznam pískoven a štěrkoven v ČR
Podkladové textilie:
lze použít např. neotex , uotex.cz (Geosyntetika.cz)

Pronájem kurtů

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Nejbližší akce

17.12.2016 11:31
VOLEJBALOVÝ KLUB ROUDNICE NAD LABEM VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ NOVOROČNÍ TURNAJ! KDY? V sobotu 7. ledna 2017 KDE? Hala BK Real, sportovní areál Pod lipou V KOLIK? Prezence od 9.15, zahájení v 10.00 KDO? Ženy, muži, veteráni 40+ ZA KOLIK? Startovné 800Kč / družstvo Turnajový den...

Aktuality z Roudnice a okolí

14.04.2016 11:50
Zveme všechny přátele turistiky v sobotu 30. dubna 2016 na 37. ročník Jarního putování okolím...
14.04.2016 11:18
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko pořádají Vladimír a Dana Skořepovi úklid 16. dubna...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Volejbalový klub Roudnice nad Labem Volejbalový klub
413 01 Roudnice nad Labem
+420775109162 info@volejbalroudnice.eu